Vi dekker dine behov innen regnskap!

Vi har den kompetansen som skal til for at du skal være trygg på oss!

Din lokale regnskapsfører!

Vi skal være en aktiv og troverdig samarbeidspartner for våre kunder!

BTRegnskap AS - Din regnskapsfører i Kristiansand!

Om oss

BTRegnskap AS holder til i Kristiansand og utfører tjenester innenfor regnskap. Regnskap utføres alltid av autorisert regnskapsfører.

Trenger du bistand i forbindelse med bokføring, lønn, fakturering, årsoppgjør, stifte selskap eller annet ta kontakt med oss. Bilag kan leveres elektronisk eller på papir, alt etter kundens ønske. 

Vi har moderne og oppdaterte programmer for å utføre arbeid til kundens beste. Du kan også få hjelp av autorisert regnskapsfører i din egen bedrift til de oppgaver som du selv velger, bokføring, lønn- eller kun avstemminger. Vi har mange fornøyde kunder, og gode referanser. 

Ta kontakt på med oss per telefon eller via kontaktskjemaet nederst på siden.

Vi bistår med blant annet:

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet. Bilag leveres elektronisk eller på papir etter kundens ønske. Kunden kan til enhver tid ha tilgang på rapporter.

Lønn

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg best mulig service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

Fakturering

Vi bistår deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for både fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Dette hjelper vi deg med å få på plass.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden. Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og gir nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens situasjon. Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet. 

Næring

Næring

Vi leverer regnskapstjenester til alle type næringer. Vi tilbyr ellers tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør. Ønsker du hjelp til å  stifte selskap, kapitalnedsettelse, fusjon etc kan du også få hjelp til det. Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Altinn
Altinn

Altinn

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Kontakt oss

911 07 450
Østerøya 240, 4625 FLEKKERØY
Orgnr 913 178 920

Ansatte

Bjørg Tønnessen

Autorisert Regnskapsfører/Daglig leder